TytułRozmiarPobierz
1.1_Informacje ogólne NC RfG 180.35 KB PobierzPodgląd
1.2.1_Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A – do 50 kW mocy NC RfG 333.72 KB PobierzPodgląd
1.2.2_Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A – do 200 kW mocy NC RfG 292.70 KB PobierzPodgląd
1.2.3_Wzór_Dokument instalacji typu A – poniżej 200kW mocy NC RfG 513.57 KB PobierzPodgląd
1.3.1_Procedura objęcia istniejącego modułu energii NC RfG w przypadku modernizacji lub wymiany 286.30 KB PobierzPodgląd
1.3.2_Załącznik 1 Powiadomienie NC RfG 524.49 KB PobierzPodgląd
1.3.3_Załącznik 2 do Załącznika 1 do Powiadomienia NC RfG 21.69 KB Pobierz
1.4_Procedura testowania modułów wytwarzania energii NC RFG 394.46 KB PobierzPodgląd
1.5_Wzór_Certyfikacja_ Deklaracji zgodności 288.67 KB PobierzPodgląd
2.1_Informacje ogólne NC DC 120.88 KB PobierzPodgląd
2.2._Procedura pozwolenia na użytkowanie NC DC 3.30 MB PobierzPodgląd
2.3.1_Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż system przesyłowy NC DC 594.95 KB PobierzPodgląd
2.3.2_Załącznik 1 do Procedury dla OSDn Wzór powiadomienia o planowanej przez OSDn modernizacji lub wymianie urządzeń NC DC 538.77 KB PobierzPodgląd
2.3.3_Załącznik 2 do Powiadomienia Tabela zgloszenia modernizacji lub wymiany NC DC 21.50 KB Pobierz
2.4.1_Procedura testowania systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu innego niż przesyłowy NC DC 381.17 KB PobierzPodgląd
2.4.2_ Załącznik 1 OSDn Programy ramowe testu zgodnoci w zakresie automatyki SCO NC DC 670.89 KB PobierzPodgląd
2.4.3_ Załącznik 2 OSDn Procedura rejestracji certyfikatów sprzętu dla systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu innego niż przesyłowy NC DC 486.99 KB PobierzPodgląd
3.1_Informacje ogólne NC HVDC 15.73 KB Pobierz
CENNIK Informacja o zmianie taryfy na dystrybucję energii elektrycznej od dnia 01.03.2020 r. 1.25 MB PobierzPodgląd
CENNIK dla energii elektrycznej od dnia 01.03.2020 4.66 MB PobierzPodgląd
CENNIK dla energii elektrycznej od dnia 01.01.2020 5.06 MB PobierzPodgląd
Decyzja Prezesa URE o zatwierdzeniu zmian do taryfy dystrybucyjnej 2020 II 2.10 MB PobierzPodgląd
Decyzja Prezesa URE o zatwierdzeniu zmian do taryfy dystrybucyjnej 2020 1.76 MB PobierzPodgląd
Decyzja URE_ Sprzedawca zobowiązany na obszarze OSD - UNIHUT S.A. na rok 2021 1.18 MB PobierzPodgląd
Decyzja Prezesa URE w sprawie OZE na 2018 875.76 KB PobierzPodgląd
Formularz_zgloszeniowy_KA_4_2019_IRiESD 43.50 KB PobierzPodgląd
Informacja dla Odbiorców 69.80 KB PobierzPodgląd
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci III kwartał 2020 r. 360.68 KB PobierzPodgląd
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. III kwartał 2020 r. 562.18 KB PobierzPodgląd
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej _Bilansowanie 16.49 MB PobierzPodgląd
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej _Część Ogólna 6.39 MB PobierzPodgląd
Karta aktualizacji nr 4_2019 IRiESD 6.45 MB PobierzPodgląd
Karta aktualizacji nr 3_2018 IRiESD 6.21 MB PobierzPodgląd
Karta aktualizacji nr 2_2017 IRiESD 8.06 MB PobierzPodgląd
Karta aktualizacji nr 1_2017 IRiESD 1.33 MB PobierzPodgląd
Komunikat w sprawie konsultacji projektu IRiESD z dn. 15.01.2016 713.10 KB PobierzPodgląd
Koncesja_ Decyzja URE 2007 8.35 MB PobierzPodgląd
Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elaktrycznej_ Instrukcja wypełniania 676.58 KB PobierzPodgląd
Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elaktrycznej_ Wzór 1.44 MB PobierzPodgląd
Proces konsultacji Karty Aktualizacji nr 4_2019 IRiESD 409.68 KB PobierzPodgląd
Raport UNIHUT S.A. z konsultacji dot. projektu Karty Aktualizacji Nr 1_2017 IRiESD 1.40 MB PobierzPodgląd
Raport UNIHUT S.A. z konsultacji dot. projektu Karty Aktualizacji Nr 2_2017 IRiESD 1.43 MB PobierzPodgląd
Raport UNIHUT S.A. z konsultacji dot. projektu Karty Aktualizacji Nr 3_2018 IRiESD 1.13 MB PobierzPodgląd
Struktura Paliw Unihut S.A. w 2019 325.46 KB PobierzPodgląd
Taryfa _Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej od 01.04.2020 r. 1.00 MB PobierzPodgląd
Taryfa_ Zmiany do taryfy na dystrybucje energii elektrycznej 2019 4.83 MB PobierzPodgląd
Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej 2020 21.15 MB PobierzPodgląd
Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej 2020 IX 558.74 KB PobierzPodgląd
Wskaźniki przerw w dostawie energii za 2019 318.36 KB PobierzPodgląd
Wzór_ GUD Unihut S.A. 393.00 KB PobierzPodgląd