Branża Piecowa

Remonty pieców przemysłowych

 • przemurowywanie, czyszczenie, torkretowanie ścian komór koksowniczych
 • spawanie ceramiczne
 • remonty masywu ceramicznego w kokilach Wielkiego Pieca

Remonty gorące i zimne masywów ceramicznych pieców przemysłowych

Realizujemy przeglądy, remonty zimne i gorące pieców i urządzeń przemysłowych po stronie mechanicznej, energetycznej oraz ceramicznej, m.in.

 • baterie koksownicze,
 • remonty masywu ceramicznego w kokilach Wielkiego Pieca
 • remonty urządzeń wsadu, gorącego dmuchu oraz ciągów spustowych Wielkiego Pieca
 • instalacje suchego gaszenia koksu, wraz ze spawaniem ceramicznym technologią FOSBEL oraz FIB-S
 • przemurowywanie, czyszczenie, torkretowanie ścian komór koksowniczych
 • remonty segmentów walcowniczych linii ciągłego odlewania stali
 • remonty urządzeń wentylacji oraz odpylania
 • remonty krystalizatorów

Nasza Kadra posiada doświadczenie potwierdzone zdobytymi uprawnieniami

 • Uprawnienia dozorowe oraz eksploatacyjne uprawniające do prowadzenia prac eksploatacyjnych wraz z dozorem m.in. urządzeń do przetwarzania i przesyłów paliw gazowych, sieci energetycznych, remontów urządzeń energetycznych, sprężarek itp.
 • Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego,
 • Uprawnienia obsługi suwnic poziomu „0” oraz z kabiny, hakowy,
 • Uprawnienia kierowcy wózków jezdniowych,
 • Uprawnienia do gięcia rur,
 • Uprawnienia do montażu rusztowań,
 • Uprawnienia spawania ceramicznego metodami: FIB-S, FOSBEL.

Marcin Bartos – Kierownik Wydziału Mechaniczno – Remontowego

e-mail : m.bartos@unihut.pl
tel : +48 502 438 720
tel : +48 12 390 35 67

Zakład produkcyjny UNIHUT S. A.
ul. Igołomska 28 H 31-983 Kraków

Pracujemy w godz. 6:00-14:00

Współpracuj z Nami

Skontaktuj się z nami

Siedziba UNIHUT S.A.
ul. Jacka Jezierskiego 7
31-983 Kraków

Złóż zapytanie ofertowe