Wydział Mechaniczno-Remontowy

BRANŻA PIECOWA

Remonty gorące i zimne masywów cermicznych pieców przemysłowych:

 • przemurowywanie, czyszczenie, torkretowanie ścian komór koksowniczych
 • spawanie ceramiczne
 • remonty masywu ceramicznego w kokilach Wielkiego Pieca
Oferta na remonty pieców hutniczych i remonty pieców przemysłowych firmy IUnihut Kraków jest bardzo rozbudowana.

Remonty gorące i zimne masywów ceramicznych pieców przemysłowych:

Realizujemy przeglądy, remonty zimne i gorące pieców i urządzeń przemysłowych po stronie mechanicznej, energetycznej oraz ceramicznej, m.in.

 • baterie koksownicze,
 • remonty masywu ceramicznego w kokilach Wielkiego Pieca
 • remonty urządzeń wsadu, gorącego dmuchu oraz ciągów spustowych Wielkiego Pieca
 • instalacje suchego gaszenia koksu, wraz ze spawaniem ceramicznym technologią FOSBEL oraz FIB-S
 • przemurowywanie, czyszczenie, torkretowanie ścian komór koksowniczych
 • remonty segmentów walcowniczych linii ciągłego odlewania stali
 • remonty urządzeń wentylacji oraz odpylania
 • remonty krystalizatorów

Nasza Kadra posiada doświadczenie potwierdzone zdobytymi uprawnieniami:

 • Uprawnienia dozorowe oraz eksploatacyjne uprawniające do prowadzenia prac eksploatacyjnych wraz z dozorem m.in. urządzeń do przetwarzania i przesyłów paliw gazowych, sieci energetycznych, remontów urządzeń energetycznych, sprężarek itp.
 • Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego,
 • Uprawnienia obsługi suwnic poziomu „0” oraz z kabiny, hakowy,
 • Uprawnienia kierowcy wózków jezdniowych,
 • Uprawnienia do gięcia rur,
 • Uprawnienia do montażu rusztowań,
 • Uprawnienia spawania ceramicznego metodami: FIB-S, FOSBEL.

Zakład produkcyjny UNIHUT S. A.
ul. Ujastek, Kraków

Pracujemy w godz. 6:00-14:00

Marcin Bartos – Kierownik Wydziału Remontów – Energetycznych
e-mail: m.bartos@unihut.pl
tel: +48 502 438 720
tel: +48 12 390 35 67