Dowiedz się więcej

Partnerzy / Referencje

O nas

poster
Unihut S.A.
00:00
--
/
--

Firma UNIHUT S.A. posiada:

1. Zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskowego i bhp w zakresie:
„Produkcja konstrukcji stalowych i osprzętu, usługi inwestycyjne, remontowo-modernizacyjne oraz wykończeniowe w branży mechanicznej, energetycznej, ceramicznej”

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania (kliknij)

Zintegrowany system zarządzania jest oparty na następujących normach:

  • system zarządzania jakością wg normy ISO 9001 (kliknij),
  • system zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 (kliknij),
  • system zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy wg normy PN-N-18001 (kliknij).

2. Świadectwo Kwalifikacyjne I-wszej Grupy Zakładów Dużych nadane przez Instytut Spawalinictwa Polska uprawnia nas do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wytwarzania, montażu i remontów konstrukcji stalowych, a w szczególności instalacji technologicznych dla energetyki oraz ochrony środowiska.

3. Uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie wykonawstwa, montażu, modernizacji i napraw urządzeń ciśnieniowych podlegających nadzorowi Dozoru Technicznego.

4. Koncesję na dystrybucję i przesyłanie energii elektrycznej nadaną przez Urząd Regulacji Energetyki.