UNIHUT S.A. prowadzi działalność w zakresie produkcji konstrukcji stalowych i osprzętu technologicznego, świadczy usługi inwestycyjne, remontowe oraz modernizacyjne w branży mechanicznej, energetycznej i ceramicznej.
Firma posiada uprawnienia i certyfikaty do wykonywania oferowanego zakresu zleceń nadane przez:

Dla zapewnienia spełniania wymagań Klienta wdrożony został Zintegrowany System Zarządzania zgodny
z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.


BRANŻA KONSTRUKCYJNA
Wykonawstwo, remonty i montaż konstrukcji stalowych:
hal przemysłowych, sportowych, widowiskowych, hangarów i wiat magazynowych, zbiorników cylindrycznych na ciecze i gazy, rurociągów i kanałów odpylających, kominów, kratowych wież antenowych.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykonanych konstrukcji.
Remonty, modernizacja urządzeń transportu bliskiego i ciągłego.

STALOWE KONSTRUKCJE MOSTOWE
Wykonawstwo, remonty i montaż konstrukcji stalowych:
konstrukcji kolejowych, drogowych, kolejowo -drogowych, kładek dla pieszych.

BRANŻA ENERGETYCZNA
Remonty, modernizacja, diagnostyka, montaż:
sprężarek, turbin, wymienników ciepła, pomp, wentylatorów, dmuchaw, turbossaw, elektrossaw, urządzeń kotłowych, urządzeń

systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

BRANŻA PIECOWA
Remonty gorące i zimne masywów ceramicznych pieców przemysłowych: przemurowywanie, czyszczenie, torkretowanie ścian komór koksowniczych, spawanie ceramiczne, remonty masywu ceramicznego w kokilach Wielkiego Pieca.

INSTALACJE ENERGETYCZNE
Remonty, modernizacja instalacji energetycznych:
powietrznych, wodnych, CO, gazów przemysłowych, instalacji oczyszczania spalin, hydroforni, stacji uzdatniania wody, instalacji i urządzeń ochrony środowiska, sieci kanalizacyjnych.

BRANŻA MECHANICZNA
Wykonywane prace:
precyzyjna obróbka skrawaniem części, podzespołów maszyn, walcowanie, wycinanie, gięcie blach oraz profili stalowych, cięcie termiczne blach ze sterowaniem CNC, części zamienne w branży hutniczej.

BRANŻA ELEKTRYCZNA
Wykonywane prace:
remonty, modernizacja linii elektroenergetycznych, dystrybucja i przesył energii elektrycznej, pogotowie elektryczne, badanie skuteczności uziemienia i zerowania.