Branża Elektryczna

Wydział Dystrybucji i Obrotu Energią Elektryczną

  • Dystrybucja i przesył energii elektrycznej
  • Remonty linii elektroenergetycznych
  • Dystrybucja i przesył energii elektrycznej
  • Pogotowie energetyczne
  • Badanie skuteczności uziemienia i zerowania
  • Ochrona przeciw porażeniowa

Sławomir Zieliński – Kierownik Wydziału Dystrybucji i Obrotu Energią Elektryczną

e-mail : s.zielinski@unihut.pl
tel : +48 509 173 714
tel : +48 502 438 701

Pogotowie Elektryczne

e-mail : pogotowie.elektryczne@unihut.pl
tel : +48 602 123 030

Zakład produkcyjny UNIHUT S. A.
ul. Igołomska 28 H 31-983 Kraków

Pracujemy w godz. 6:00-14:00

Współpracuj z Nami

Skontaktuj się z nami

Siedziba UNIHUT S.A.
ul. Jacka Jezierskiego 7
31-983 Kraków

Złóż zapytanie ofertowe