Wydziału Dystrybucji i Obrotu Energią Elektryczną

Profil działalności

  • Dystrybucja i przesył energii elektrycznej
  • Remonty linii elektroenergetycznych
  • Dystrybucja i przesył energii elektrycznej
  • Pogotowie energetyczne
  • Badanie skuteczności uziemienia i zerowania
  • Ochrona przeciw porażeniowa
OSD AktualneOSD Archiwalne
Unihut oferuje remonty linii elektroenergetycznych oraz usługi z zakresu dystrybucji energii elektrycznej.

Zakład produkcyjny UNIHUT S. A.
ul. Igołomska 28 H 31-983 Kraków

Sławomir Zieliński – Kierownik Wydziału Dystrybucji i Obrotu Energią Elektryczną
e-mail: s.zielinski@unihut.pl
tel: +48 509 173 714
tel: +48 502 438 701

POGOTOWIE ELEKTRYCZNE
e-mail: pogotowie.elektryczne@unihut.pl
tel: +48 602 123 030