Branża Remontów Energetycznych

Zakres usług:

 • Remonty, modernizacja, diagnostyka, montaż maszyn wirnikowych i tłokowych
 • Remonty armatury przemysłowej
 • Remonty, modernizacja instalacji energetycznych
 • Przeglądy, remonty i konserwacja urządzeń taśmowych, załadowczych i stacji przeładowczych

Remonty, modernizacja, diagnostyka, montaż maszyn wirnikowych i tłokowych m. in.:

 • sprężarek (powietrza, azotu i tlenu)
 • turbin parowych
 • wymienników ciepła
 • pomp kwasu i ścieków
 • pomp wody niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia
 • wentylatorów, dmuchaw
 • elektrossaw, turbossaw, turbodmuchaw
 • urządzeń kotłowych
 • urządzeń systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
 • pompy niskiego, średniego oraz wysokiego ciśnienia

Remonty, modernizacja instalacji energetycznych:

 • zasuw, zaworów regulacyjnych, reduktorów

Remonty, modernizacja instalacji energetycznych:

 • powietrznych, wodnych, CO, gazów przemysłowych
 • instalacji oczyszczania spalin
 • hydroforni
 • stacji uzdatniania wody
 • instalacji i urządzeń ochrony środowiska
 • sieci kanalizacyjnych

Przeglądy, remonty, konserwacja:

 • urządzeń taśmowych do transportu materiałów sypkich, przesypów
 • stacji przeładowczych
 • urządzeń załadowczych

Bogate doświadczenie i rozległe kompetencje

Nasza Kadra posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe potwierdzone zdobytymi uprawnieniami:

 • Uprawnienia dozorowe oraz eksploatacyjne uprawniające do prowadzenia prac eksploatacyjnych wraz z dozorem m.in. urządzeń do przetwarzania i przesyłów paliw gazowych, sieci energetycznych, remontów urządzeń energetycznych, sprężarek itp.
 • Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego,
 • Uprawnienia obsługi suwnic poziomu „0” oraz z kabiny, hakowy,
 • Uprawnienia kierowcy wózków jezdniowych,
 • Uprawnienia do gięcia rur,
 • Uprawnienia do montażu rusztowań,
 • Uprawnienia spawania ceramicznego metodami: FIB-S, FOSBEL.

Marcin Bartos – Kierownik Wydziału Mechaniczno – Remontowego

e-mail : m.bartos@unihut.pl
tel : +48 502 438 720
tel : +48 12 390 35 67

Zakład produkcyjny UNIHUT S. A.
ul. Igołomska 28 H 31-983 Kraków

Pracujemy w godz. 6:00-14:00

Współpracuj z Nami

Skontaktuj się z nami

Siedziba UNIHUT S.A.
ul. Jacka Jezierskiego 7
31-983 Kraków

Złóż zapytanie ofertowe