Informacja

Informacja Art. 7 ust. 8l. ustawy Prawo energetyczne

1
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci II kwartał 2024r.
2
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. II kwartał 2024r.
3
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci I kwartał 2024 r.
4
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. I kwartał 2024 r.
5
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci IV kwartał 2023 r.
6
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. IV kwartał 2023r.