Nadzory Spawalnicze i Budowlane

Zakres usług:

 • Nadzór spawalniczy
 • Nadzór budowlany
 • Kontrola i odbiory konstrukcji stalowych
 • Wykonywanie i ocena badań nieniszczących zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712

Oferujemy kompleksowy nadzór spawalniczy i budowlany, kontrolę jakości i odbiory konstrukcji stalowych, wykonywanie i ocenę badań nieniszczących wszelkiego typu wyrobów metalowych, przygotowanie i wdrożenie Zakładowej Kontroli Jakości oraz Spawalniczego Systemu Jakości.

Nadzór spawalniczy

 • Przegląd projektu, wytycznych pod kątem zgodności z normą PN-EN ISO 3834.
 • Przygotowanie Technologicznych Instrukcji Spawania WPS w oparciu o normę PN-EN 15609.
 • Opracowanie i nadzór prac w ramach kwalifikowanych technologii spawania WPQR zgodnie z PE-EN ISO 15610, PN-EN ISO 15611, PN-EN ISO15612, PN-EN ISO 15613, PN-EN ISO 15614.
 • Bezpośredni nadzór nad realizacją prac spawalniczych zgodnie z normą PN-EN ISO 14731, realizacja zadań Europejskiego/Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika EWE/IWE.
 • Sporządzenie dokumentów jakościowych z zakresu spawalnictwa
 • Udzielanie konsultacji technicznych z zakresu spawalnictwa

Nadzór budowlany

 • Ocena i badanie stanu technicznego konstrukcji stalowych budynków i innych budowli w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego art.62.
 • Nadzór i kontrola budowy oraz montażu konstrukcji stalowych i związanych z nimi robót przy konstrukcjach żelbetowych i betonowych

Kontrola i odbiory konstrukcji stalowych

 • Bieżąca kontrola jakości wykonawstwa i montażu konstrukcji stalowych na zgodność z dokumentacją techniczną, warunkami kontraktu, umowy lub zamówienia
 • Odbiory częściowe i końcowe wykonawstwa konstrukcji, prac antykorozyjnych i montażowych
 • Sporządzenie dokumentów jakościowych

Wykonywanie i ocena badań nieniszczących zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712

 • Badanie złączy spawanych, odlewów, odkuwek, wyrobów przerabianych plastycznie w metodach: wizualna, ultradźwiękowa, magnetyczno-proszkowa oraz penetracyjna
 • Pomiary grubości ścianek materiałów, elementów przed i eksploatacyjnych
 • Sporządzanie protokołów z wykonanych badań

Bogate doświadczenie i rozległe kompetencje

Nasza Kadra posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe potwierdzone zdobytymi uprawnieniami:

 • uprawnienia w zakresie spawalnictwa ( Certyfikaty Kompetencji Europejskiego Inżyniera Spawalnika EWE i Dyplomy Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE)
 • uprawnienia w zakresie wykonywania i oceny badań nieniszczących (Certyfikaty Kompetencji VT2,UT2, MT2, PT2)
 • uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i montażu konstrukcji stalowych i związanych z nimi robót przy konstrukcjach żelbetowych i betonowych oraz oceniania i badania stanu technicznego konstrukcji stalowych budynków i innych budowli
 • uprawnienia do nadzoru przy montażu i naprawach naczyń ciśnieniowych (kotły parowe i wodne oraz rurociągi)
 • świadectwo ukończenia kursu 3 stopnia „Projektowanie i nadzór nad wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na mostach stalowych”

Edward Jawor – Kierownik Działu Kontroli Jakości i Laboratorium

e-mail : nadzory@unihut.pl
tel : +48 505 945 073

Zakład produkcyjny UNIHUT S. A.
ul. Igołomska 28 H 31-983 Kraków

Pracujemy w godz. 6:00-14:00

Współpracuj z Nami

Skontaktuj się z nami

Siedziba UNIHUT S.A.
ul. Jacka Jezierskiego 7
31-983 Kraków

Złóż zapytanie ofertowe