kontakt-obrazek

 

Zarząd:

31-983 Kraków

ul. Jacka Jezierskiego 7

tel. +48 /12/ 645-09-00

e-mail: unihut@unihut.pl

 

                 

Zakład produkcyjny:

31-983 Kraków

ul. Igołomska 28H

tel. +48 /12/ 390-35-61

 

 

 

 


 

Kliknij, aby zobaczyć szczegóły  

UNIHUT S.A. ul. Jacka Jezierskiego 7, 31-983 Kraków
NIP: 678-002-70-57, REGON: 001262601
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000073476
Kapitał Zakładowy 1 031 060 PLN wpłacony w całości.