OSD Bieżące

Dokumenty do pobrania

1
Informacja dla odbiorców uprawnionych do ceny maksymalnych tarczy solidarnosciowej w 2023 od 01.10.2023
2
Średnie zużycie energii elektrycznej w 2022 roku
3
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci II kwartał 2023r
4
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. II kwartał 2023r
5
Tekst cennika dla energii elektrycznej, obowiązuje od 01.08.2023r
6
Informacja o zmianie cen dla energii elektrycznej od 01.08.2023r
7
Renumeracja PPE (punktów poboru energii)
8
Decyzja Prezesa URE dot. zmiany taryfy na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 8.05.2023r
9
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. I kwartał 2023r.
10
Struktura Paliw UNIHUT 2022 r
11
Decyzja Prezesa URE o zatwierdzeniu zmian do taryfy dystrybucyjnej 2023
12
Dot. zatwierdzenia taryfy na dystrybucję energii elektrycznej
13
Wskaźniki przerw w dostawie energii za 2022 rok
14
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. IV kwartał 2022r.
15
Oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych (Dz.U.2022 poz.2243)
16
Taryfa na dystrybucje energii elektrycznej, obowiązuje od 01.12.2022 r.
17
Cennik taryfy na dystrybucje energii elektrycznej, obowiązuje od 01.12.2022 r.
18
Decyzja URE_Sprzedawca zobowiązany na obszarze OSD - UNIHUT S.A. na rok 2023
19
2022-10-24 IRiESD UNIHUT S.A..
20
2022-10-24 Raport z konsultacji IRiESD
21
Komunikat o rozpoczęciu konsultacji_2022_IRiESD
22
Projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych
23
Wniosek o przyłączenie źródła energii elektrycznej (w tym instalacje PV)
24
Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej UNIHUT
25
Wzór umowy kompleksowej_UNIHUT S.A.
26
Wzór umowy dystrybucyjnej_UNIHUT S.A.
27
Lista sprzedawców z podpisanymi umowami GUD
28
Informacja o sprzedawcy rezerwowej.
29
Zmiana stawek w dystrybucji energii elektrycznej od 01.01.2022 r.
30
Lista sprzedawców mających podpisaną Generalną Umowę Dystrybucji
31
Zbior praw konsumenta energii elektrycznej
32
Zbior praw konsumenta.
33
Wzór_ GUD Unihut S.A.
34
Wzór_ Zgłoszenie mikroinstalacji
35
Wzór_ Wniosek o przyłączenie do sieci UNIHUT S.A.
36
Wzór_ Warunki przyłączenia mikroinstalacji do sieci energetycznej UNIHUT S.A.
37
Wzór_ Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucji Energii Elektrycznej
38
Wzór_ Umowa kompleksowa przedpłatowej sprzedaży energii elektrycznej
39
Wzór _Umowa z POB
40
3.1_Informacje ogólne NC HVDC
41
2.4.3_Załącznik 2 OSDn Procedura rejestracji certyfikatów sprzętu dla systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu innego niż przesyłowy NC DC
42
2.4.2_Załącznik 1 OSDn Programy ramowe testu zgodnoci w zakresie automatyki SCO NC DC
43
2.4.1_Procedura testowania systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu innego niż przesyłowy NC DC
44
2.3.3_Załącznik 2 do Powiadomienia Tabela zgłoszenia modernizacji lub wymiany NC DC
45
2.3.2_Załącznik 1 do Procedury dla OSDn Wzór powiadomienia o planowanej przez OSDn modernizacji lub wymianie urządzeń NC DC
46
2.3.1_Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż system przesyłowy NC DC
47
2.2_Procedura pozwolenia na użytkowanie NC DC
48
1.5_Wzór_Certyfikacja_ Deklaracji zgodności
49
1.4_Procedura testowania modułów wytwarzania energii NC RFG
50
1.3.3_Załącznik 2 do Załącznika 1 do Powiadomienia NC RfG
51
1.3.2_Załącznik 1 Powiadomienie NC RfG
52
1.3.1_Procedura objęcia istniejącego modułu energii NC RfG w przypadku modernizacji lub wymiany
53
1.2.3_Wzór_Dokument instalacji typu A – poniżej 200kW mocy NC RfG
54
1.2.2_Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A – do 200 kW mocy NC RfG
55
1.2.1_Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A – do 50 kW mocy NC RfG
56
1.1_Informacje ogólne NC RfG