TytułRozmiarPobierz
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. I kwartał 2021 r. 561.92 KB PobierzPodgląd
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci II kwartał 2021 r. 361.32 KB PobierzPodgląd
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci I kwartał 2021 r. 360.25 KB PobierzPodgląd
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. II kwartał 2021 r. 562.85 KB PobierzPodgląd
Zbior praw konsumenta. 524.22 KB PobierzPodgląd
Zbior praw konsumenta energii elektrycznej 4.67 MB PobierzPodgląd
1.1_Informacje ogólne NC RfG 180.35 KB PobierzPodgląd
Wzór_ GUD Unihut S.A. 407.00 KB PobierzPodgląd
Struktura Paliw Unihut S.A. 2020 636.80 KB PobierzPodgląd
1.2.1_Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A – do 50 kW mocy NC RfG 333.72 KB PobierzPodgląd
1.2.2_Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A – do 200 kW mocy NC RfG 292.70 KB PobierzPodgląd
1.2.3_Wzór_Dokument instalacji typu A – poniżej 200kW mocy NC RfG 513.57 KB PobierzPodgląd
1.3.1_Procedura objęcia istniejącego modułu energii NC RfG w przypadku modernizacji lub wymiany 286.30 KB PobierzPodgląd
1.3.2_Załącznik 1 Powiadomienie NC RfG 524.49 KB PobierzPodgląd
1.3.3_Załącznik 2 do Załącznika 1 do Powiadomienia NC RfG 21.69 KB Pobierz
1.4_Procedura testowania modułów wytwarzania energii NC RFG 394.46 KB PobierzPodgląd
1.5_Wzór_Certyfikacja_ Deklaracji zgodności 288.67 KB PobierzPodgląd
2.1_Informacje ogólne NC DC 120.88 KB PobierzPodgląd
2.2._Procedura pozwolenia na użytkowanie NC DC 3.30 MB PobierzPodgląd
2.3.1_Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż system przesyłowy NC DC 594.95 KB PobierzPodgląd
2.3.2_Załącznik 1 do Procedury dla OSDn Wzór powiadomienia o planowanej przez OSDn modernizacji lub wymianie urządzeń NC DC 538.77 KB PobierzPodgląd
2.3.3_Załącznik 2 do Powiadomienia Tabela zgloszenia modernizacji lub wymiany NC DC 21.50 KB Pobierz
2.4.1_Procedura testowania systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu innego niż przesyłowy NC DC 381.17 KB PobierzPodgląd
2.4.2_ Załącznik 1 OSDn Programy ramowe testu zgodnoci w zakresie automatyki SCO NC DC 670.89 KB PobierzPodgląd
2.4.3_ Załącznik 2 OSDn Procedura rejestracji certyfikatów sprzętu dla systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu innego niż przesyłowy NC DC 486.99 KB PobierzPodgląd
3.1_Informacje ogólne NC HVDC 15.73 KB Pobierz
Tekst Cennika dla energii elektrycznej, obowiązuje od 01.01.2021 r. 3.55 MB PobierzPodgląd
CENNIK Informacja o zmianie taryfy na dystrybucje energii elektrycznej od dnia 01.01.2021 r. 796.84 KB PobierzPodgląd
Decyzja Prezesa URE o zatwierdzeniu zmian do taryfy dystrybucyjnej 2020 II 2.10 MB PobierzPodgląd
Decyzja Prezesa URE o zatwierdzeniu zmian do taryfy dystrybucyjnej 2020 1.76 MB PobierzPodgląd
Decyzja URE_ Sprzedawca zobowiązany na obszarze OSD - UNIHUT S.A. na rok 2021 1.18 MB PobierzPodgląd
Decyzja Prezesa URE w sprawie OZE na 2018 875.76 KB PobierzPodgląd
Formularz_zgloszeniowy_KA_4_2019_IRiESD 43.50 KB PobierzPodgląd
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci IV kwartał 2020 r. 360.54 KB PobierzPodgląd
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. IV kwartał 2020 r. 562.20 KB PobierzPodgląd
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej _Bilansowanie 16.49 MB PobierzPodgląd
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej _Część Ogólna 6.39 MB PobierzPodgląd
Karta aktualizacji nr 4_2019 IRiESD 6.45 MB PobierzPodgląd
Karta aktualizacji nr 3_2018 IRiESD 6.21 MB PobierzPodgląd
Karta aktualizacji nr 2_2017 IRiESD 8.06 MB PobierzPodgląd
Karta aktualizacji nr 1_2017 IRiESD 1.33 MB PobierzPodgląd
Komunikat w sprawie konsultacji projektu IRiESD z dn. 15.01.2016 713.10 KB PobierzPodgląd
Koncesja_ Decyzja URE 2007 8.35 MB PobierzPodgląd
Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elaktrycznej_ Instrukcja wypełniania 676.58 KB PobierzPodgląd
Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elaktrycznej_ Wzór 1.44 MB PobierzPodgląd
Proces konsultacji Karty Aktualizacji nr 4_2019 IRiESD 409.68 KB PobierzPodgląd
Raport UNIHUT S.A. z konsultacji dot. projektu Karty Aktualizacji Nr 1_2017 IRiESD 1.40 MB PobierzPodgląd
Raport UNIHUT S.A. z konsultacji dot. projektu Karty Aktualizacji Nr 2_2017 IRiESD 1.43 MB PobierzPodgląd
Raport UNIHUT S.A. z konsultacji dot. projektu Karty Aktualizacji Nr 3_2018 IRiESD 1.13 MB PobierzPodgląd
Struktura Paliw Unihut S.A. w 2019 325.46 KB PobierzPodgląd