TytułRozmiarPobierz
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. I kwartał 2022r. 559.15 KB PobierzPodgląd
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. II kwartał 2022r. 552.64 KB PobierzPodgląd
Unihut Zmiana taryfy dystrybucja energii od 1 maj 2022 1.10 MB PobierzPodgląd
Informacja zmiana taryfy dystrybucji energii od 1 maj 2022 947.13 KB PobierzPodgląd
Wskaźniki przerw w dostawie energii za 2021 rok 584.82 KB PobierzPodgląd
Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej UNIHUT 266.43 KB PobierzPodgląd
Wzór umowy kompleksowej_UNIHUT S.A. 469.11 KB PobierzPodgląd
Wzór umowy dystrybucyjnej_UNIHUT S.A. 456.21 KB PobierzPodgląd
Lista sprzedawców z podpisanymi umowami GUD 447.72 KB PobierzPodgląd
Informacja o sprzedawcy rezerwowej. 537.97 KB PobierzPodgląd
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci IV kwartał 2021 r. 360.43 KB PobierzPodgląd
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. IV kwartał 2021 r. 561.95 KB PobierzPodgląd
Zmiana stawek w dystrybucji energii elektrycznej od 01.01.2022 r. 1.13 MB PobierzPodgląd
Tekst cennika dla energii elektrycznej 2022r. 3.84 MB PobierzPodgląd
Informacja o zmianie cen dla energii elektrycznej od 01.01.2022 868.91 KB PobierzPodgląd
Lista sprzedawców mających podpisaną Generalną Umowę Dystrybucji 406.68 KB PobierzPodgląd
Cennik taryfy na dystrybucje energii elektrycznej, obowiązuje od 01.09.2021 586.09 KB PobierzPodgląd
Taryfa na dystrybucje energii elektrycznej, obowiązuje od 01.09.2021 3.36 MB PobierzPodgląd
Tekst Cennika dla energii elektrycznej, obowiązuje od 01.09.2021 r. 3.42 MB PobierzPodgląd
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. II kwartał 2021 r. 562.85 KB PobierzPodgląd
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci II kwartał 2021 r. 361.32 KB PobierzPodgląd
Zbior praw konsumenta energii elektrycznej 4.67 MB PobierzPodgląd
Zbior praw konsumenta. 524.22 KB PobierzPodgląd
Wzór_ GUD Unihut S.A. 407.00 KB PobierzPodgląd
Struktura Paliw Unihut S.A. 2020 636.80 KB PobierzPodgląd
Wskaźniki przerw w dostawie energii za 2020 rok 584.81 KB PobierzPodgląd
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. IV kwartał 2020 r. 562.20 KB PobierzPodgląd
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci IV kwartał 2020 r. 360.54 KB PobierzPodgląd
Decyzja URE_ Sprzedawca zobowiązany na obszarze OSD - UNIHUT S.A. na rok 2021 1.18 MB PobierzPodgląd
Decyzja Prezesa URE o zatwierdzeniu zmian do taryfy dystrybucyjnej 2020 II 2.10 MB PobierzPodgląd
Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej 2020 IX 558.74 KB PobierzPodgląd
Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej 2020 21.15 MB PobierzPodgląd
Wzór_ Zgłoszenie mikroinstalacji 388.29 KB PobierzPodgląd
Wzór_ Wniosek o przyłączenie do sieci UNIHUT S.A. 215.75 KB PobierzPodgląd
Wzór_ Warunki przyłączenia mikroinstalacji do sieci energetycznej UNIHUT S.A. 148.21 KB PobierzPodgląd
Wzór_ Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucji Energii Elektrycznej 654.67 KB PobierzPodgląd
Taryfa_ Zmiany do taryfy na dystrybucje energii elektrycznej 2019 4.83 MB PobierzPodgląd
Wzór_ Umowakompleksowa przedpłatowej sprzedaży energii elektrycznej 33.12 KB Pobierz
Wzór _Umowa z POB 227.30 KB PobierzPodgląd
Koncesja_ Decyzja URE 2007 8.35 MB PobierzPodgląd
Raport UNIHUT S.A. z konsultacji dot. projektu Karty Aktualizacji Nr 2_2017 IRiESD 1.43 MB PobierzPodgląd
Raport UNIHUT S.A. z konsultacji dot. projektu Karty Aktualizacji Nr 3_2018 IRiESD 1.13 MB PobierzPodgląd
Taryfa _Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej od 01.04.2020 r. 1.00 MB PobierzPodgląd
Struktura Paliw Unihut S.A. w 2019 325.46 KB PobierzPodgląd
Raport UNIHUT S.A. z konsultacji dot. projektu Karty Aktualizacji Nr 1_2017 IRiESD 1.40 MB PobierzPodgląd
Karta aktualizacji nr 4_2019 IRiESD 6.45 MB PobierzPodgląd
Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elaktrycznej_ Wzór 1.44 MB PobierzPodgląd
Proces konsultacji Karty Aktualizacji nr 4_2019 IRiESD 409.68 KB PobierzPodgląd
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej _Bilansowanie 16.49 MB PobierzPodgląd
Karta aktualizacji nr 2_2017 IRiESD 8.06 MB PobierzPodgląd