TytułRozmiarPobierz
Decyzja Prezesa URE o zatwierdzeniu zmian do taryfy dystrybucyjnej 2023 0.98 MB PobierzPodgląd
Dot. zatwierdzenia taryfy na dystrybucję energii elektrycznej 929.87 KB PobierzPodgląd
Wskaźniki przerw w dostawie energii za 2022 rok 83.18 KB PobierzPodgląd
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. IV kwartał 2022r. 78.92 KB PobierzPodgląd
Informacja o zmianie cen dla energii elektrycznej od 01.01.2023 r. 0.96 MB PobierzPodgląd
Tekst Cennika dla energii elektrycznej, obowiązuje od 01.01.2023 r. 3.49 MB PobierzPodgląd
Oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych (Dz.U.2022 poz.2243) 633.61 KB PobierzPodgląd
Taryfa na dystrybucje energii elektrycznej, obowiązuje od 01.12.2022 r. 3.10 MB PobierzPodgląd
Cennik taryfy na dystrybucje energii elektrycznej, obowiązuje od 01.12.2022 r. 1.12 MB PobierzPodgląd
Decyzja URE_Sprzedawca zobowiązany na obszarze OSD - UNIHUT S.A. na rok 2023 926.61 KB PobierzPodgląd
2022-10-24 IRiESD UNIHUT S.A.. 15.96 MB PobierzPodgląd
2022-10-24 Raport z konsultacji IRiESD 2.18 MB PobierzPodgląd
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. III kwartał 2022r. 561.50 KB PobierzPodgląd
Komunikat o rozpoczeciu konsultacji_2022_IRiESD 258.68 KB PobierzPodgląd
Projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych 2.56 MB PobierzPodgląd
Wniosek o przyłączenie źródła energii elektrycznej (w tym instalacje PV) 98.29 KB PobierzPodgląd
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. II kwartał 2022r. 552.64 KB PobierzPodgląd
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. I kwartał 2022r. 559.15 KB PobierzPodgląd
Unihut Zmiana taryfy dystrybucja energii od 1 maj 2022 1.10 MB PobierzPodgląd
Informacja zmiana taryfy dystrybucji energii od 1 maj 2022 947.13 KB PobierzPodgląd
Wskaźniki przerw w dostawie energii za 2021 rok 584.82 KB PobierzPodgląd
Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej UNIHUT 266.43 KB PobierzPodgląd
Wzór umowy kompleksowej_UNIHUT S.A. 469.11 KB PobierzPodgląd
Wzór umowy dystrybucyjnej_UNIHUT S.A. 456.21 KB PobierzPodgląd
Lista sprzedawców z podpisanymi umowami GUD 447.72 KB PobierzPodgląd
Informacja o sprzedawcy rezerwowej. 537.97 KB PobierzPodgląd
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci IV kwartał 2021 r. 360.43 KB PobierzPodgląd
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. IV kwartał 2021 r. 561.95 KB PobierzPodgląd
Zmiana stawek w dystrybucji energii elektrycznej od 01.01.2022 r. 1.13 MB PobierzPodgląd
Tekst cennika dla energii elektrycznej 2022r. 3.84 MB PobierzPodgląd
Informacja o zmianie cen dla energii elektrycznej od 01.01.2022 868.91 KB PobierzPodgląd
Lista sprzedawców mających podpisaną Generalną Umowę Dystrybucji 406.68 KB PobierzPodgląd
Cennik taryfy na dystrybucje energii elektrycznej, obowiązuje od 01.09.2021 586.09 KB PobierzPodgląd
Taryfa na dystrybucje energii elektrycznej, obowiązuje od 01.09.2021 3.36 MB PobierzPodgląd
Tekst Cennika dla energii elektrycznej, obowiązuje od 01.09.2021 r. 3.42 MB PobierzPodgląd
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. II kwartał 2021 r. 562.85 KB PobierzPodgląd
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci II kwartał 2021 r. 361.32 KB PobierzPodgląd
Zbior praw konsumenta energii elektrycznej 4.67 MB PobierzPodgląd
Zbior praw konsumenta. 524.22 KB PobierzPodgląd
Wzór_ GUD Unihut S.A. 407.00 KB PobierzPodgląd
Struktura Paliw Unihut S.A. 2020 636.80 KB PobierzPodgląd
Wskaźniki przerw w dostawie energii za 2020 rok 584.81 KB PobierzPodgląd
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. IV kwartał 2020 r. 562.20 KB PobierzPodgląd
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci IV kwartał 2020 r. 360.54 KB PobierzPodgląd
Decyzja URE_ Sprzedawca zobowiązany na obszarze OSD - UNIHUT S.A. na rok 2021 1.18 MB PobierzPodgląd
Decyzja Prezesa URE o zatwierdzeniu zmian do taryfy dystrybucyjnej 2020 II 2.10 MB PobierzPodgląd
Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej 2020 IX 558.74 KB PobierzPodgląd
Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej 2020 21.15 MB PobierzPodgląd
Wzór_ Zgłoszenie mikroinstalacji 388.29 KB PobierzPodgląd
Wzór_ Wniosek o przyłączenie do sieci UNIHUT S.A. 215.75 KB PobierzPodgląd