OSD Bieżące

Dokumenty do pobrania

1
Informacja odnośnie rozliczeń energii elektrycznej w 2024 r. przez Unihut S.A.
2
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci IV kwartał 2023 r.
3
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. IV kwartał 2023r.
4
Instrukcja Procedury Zmiany Sprzedawcy
5
Tekst cennika dla energii elektrycznej, obowiązuje od 01.01.2024r
6
Informacja o zmianie cen dla energii elektrycznej od 01.01.2024r
7
Decyzja URE - Sprzedawca zobowiązany na obszarze OSD - UNIHUT S.A. na rok 2024
8
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. III kwartał 2023r.
9
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci III kwartał 2023 r.
10
Informacja dla odbiorców uprawnionych do ceny maksymalnych tarczy solidarnosciowej w 2023 od 01.10.2023
11
Średnie zużycie energii elektrycznej w 2022 roku
12
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci II kwartał 2023r
13
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. II kwartał 2023r
14
Tekst cennika dla energii elektrycznej, obowiązuje od 01.10.2023r
15
Informacja o zmianie cen dla energii elektrycznej od 01.10.2023r
16
Renumeracja PPE (punktów poboru energii)
17
Decyzja Prezesa URE dot. zmiany taryfy na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 8.05.2023r
18
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. I kwartał 2023r.
19
Struktura Paliw UNIHUT 2022 r
20
Decyzja Prezesa URE o zatwierdzeniu zmian do taryfy dystrybucyjnej 2023
21
Dot. zatwierdzenia taryfy na dystrybucję energii elektrycznej
22
Wskaźniki przerw w dostawie energii za 2022 rok
23
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. IV kwartał 2022r.
24
Oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych (Dz.U.2022 poz.2243)
25
Taryfa na dystrybucje energii elektrycznej, obowiązuje od 01.12.2022 r.
26
Cennik taryfy na dystrybucje energii elektrycznej, obowiązuje od 01.12.2022 r.
27
Decyzja URE_Sprzedawca zobowiązany na obszarze OSD - UNIHUT S.A. na rok 2023
28
2022-10-24 IRiESD UNIHUT S.A..
29
2022-10-24 Raport z konsultacji IRiESD
30
Komunikat o rozpoczęciu konsultacji_2022_IRiESD
31
Projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych
32
Wniosek o przyłączenie źródła energii elektrycznej (w tym instalacje PV)
33
Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej UNIHUT
34
Wzór umowy kompleksowej_UNIHUT S.A.
35
Wzór umowy dystrybucyjnej_UNIHUT S.A.
36
Lista sprzedawców z podpisanymi umowami GUD
37
Informacja o sprzedawcy rezerwowej.
38
Zmiana stawek w dystrybucji energii elektrycznej od 01.01.2022 r.
39
Lista sprzedawców mających podpisaną Generalną Umowę Dystrybucji
40
Zbior praw konsumenta energii elektrycznej
41
Zbior praw konsumenta.
42
Wzór_ GUD Unihut S.A.
43
Wzór_ Zgłoszenie mikroinstalacji
44
Wzór_ Wniosek o przyłączenie do sieci UNIHUT S.A.
45
Wzór_ Warunki przyłączenia mikroinstalacji do sieci energetycznej UNIHUT S.A.
46
Wzór_ Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucji Energii Elektrycznej
47
Wzór_ Umowa kompleksowa przedpłatowej sprzedaży energii elektrycznej
48
Wzór _Umowa z POB
49
3.1_Informacje ogólne NC HVDC
50
2.4.3_Załącznik 2 OSDn Procedura rejestracji certyfikatów sprzętu dla systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu innego niż przesyłowy NC DC
51
2.4.2_Załącznik 1 OSDn Programy ramowe testu zgodnoci w zakresie automatyki SCO NC DC
52
2.4.1_Procedura testowania systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu innego niż przesyłowy NC DC
53
2.3.3_Załącznik 2 do Powiadomienia Tabela zgłoszenia modernizacji lub wymiany NC DC
54
2.3.2_Załącznik 1 do Procedury dla OSDn Wzór powiadomienia o planowanej przez OSDn modernizacji lub wymianie urządzeń NC DC
55
2.3.1_Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż system przesyłowy NC DC
56
2.2_Procedura pozwolenia na użytkowanie NC DC
57
1.5_Wzór_Certyfikacja_ Deklaracji zgodności
58
1.4_Procedura testowania modułów wytwarzania energii NC RFG
59
1.3.3_Załącznik 2 do Załącznika 1 do Powiadomienia NC RfG
60
1.3.2_Załącznik 1 Powiadomienie NC RfG
61
1.3.1_Procedura objęcia istniejącego modułu energii NC RfG w przypadku modernizacji lub wymiany
62
1.2.3_Wzór_Dokument instalacji typu A – poniżej 200kW mocy NC RfG
63
1.2.2_Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A – do 200 kW mocy NC RfG
64
1.2.1_Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A – do 50 kW mocy NC RfG
65
1.1_Informacje ogólne NC RfG