TytułRozmiarPobierz
CENNIK, Informacja o zmianie taryfy na energię elektryczną, obowiązuje od dnia 01.09.2021 r. 799.77 KB PobierzPodgląd
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci I kwartał 2021 r. 360.25 KB PobierzPodgląd
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. I kwartał 2021 r. 561.92 KB PobierzPodgląd
Tekst Cennika dla energii elektrycznej, obowiązuje od 01.01.2021 r. 3.55 MB PobierzPodgląd
CENNIK Informacja o zmianie taryfy na dystrybucje energii elektrycznej od dnia 01.01.2021 r. 796.84 KB PobierzPodgląd
Zawiedomienie o zmianie opłaty przejściowej 2014 Unihut 511.31 KB PobierzPodgląd
Wskaźniki przerw w dostawie energii za 2018 rok 318.40 KB PobierzPodgląd
Wskaźniki przerw w dostawie energii za 2017 rok 483.55 KB PobierzPodgląd
Wskaźniki przerw w dostawie energii za 2016 rok 808.90 KB PobierzPodgląd
Wskaźniki przerw w dostawie energii za 2015 rok 856.37 KB PobierzPodgląd
Wniosek o zatwierdzenie IRiESD 2013 428.05 KB PobierzPodgląd
Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej 2019 ZMIANY 1.15 MB PobierzPodgląd
Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej 2018 20.42 MB PobierzPodgląd
Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej 2017 18.03 MB PobierzPodgląd
Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej 2015 CENNIK 4.64 MB PobierzPodgląd
Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej 2014 4.51 MB PobierzPodgląd
Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej 2013 ZMIANY 221.33 KB PobierzPodgląd
Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej 2012 226.75 KB PobierzPodgląd
Taryfa _Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej 2019 1.14 MB PobierzPodgląd
Taryfa _Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej 2018 0.95 MB PobierzPodgląd
Taryfa _Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej 2017 877.75 KB PobierzPodgląd
Taryfa _Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej 2015 I 790.42 KB PobierzPodgląd
Taryfa _Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej 2015 923.96 KB PobierzPodgląd
Taryfa _Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej 2014 III 783.97 KB PobierzPodgląd
Taryfa _Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej 2014 II 790.73 KB PobierzPodgląd
CENNIK Informacja o zmianie taryfy na dystrybucję energii elektrycznej od dnia 01.03.2020 r. 1.25 MB PobierzPodgląd
CENNIK dla energii elektrycznej od dnia 01.01.2020 5.06 MB PobierzPodgląd
CENNIK dla energii elektrycznej od dnia 01.03.2020 4.66 MB PobierzPodgląd
Taryfa _Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej 2014 780.04 KB PobierzPodgląd
Taryfa _Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej 2013 VI 138.35 KB PobierzPodgląd
Taryfa _Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej 2013 IV 111.86 KB PobierzPodgląd
Taryfa _Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej 2012 111.59 KB PobierzPodgląd
Taryfa _Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej 2010 166.47 KB PobierzPodgląd
Informacja dla Odbiorców 69.80 KB PobierzPodgląd
Taryfa _Zmiana cen energii elektrycznej 2013 155.26 KB PobierzPodgląd
Taryfa _Zmiana cen energii elektrycznej 2011 151.19 KB PobierzPodgląd
Struktura Paliw Unihut S.A. 2018 338.55 KB PobierzPodgląd
Struktura Paliw Unihut S.A. 2017 337.20 KB PobierzPodgląd
Struktura Paliw Unihut S.A. 2016 283.78 KB PobierzPodgląd
Struktura Paliw Unihut S.A. 2015 286.55 KB PobierzPodgląd
Struktura Paliw Unihut S.A. 2014 388.30 KB PobierzPodgląd
Struktura Paliw Unihut S.A. 2010 60.62 KB PobierzPodgląd
Struktura Paliw Unihut S.A. 2009 210.76 KB PobierzPodgląd
Sprzedaż Energii w Grupach przełączeniowych 2016 178.30 KB PobierzPodgląd
Sprzedaż Energii w Grupach przełączeniowych 2015 177.96 KB PobierzPodgląd
Sprzedawca zobowiązany firma UNIHUT S.A. (Decyzja URE) 6.74 MB PobierzPodgląd
Raport OSD z konsultacji dot. IRiESD 2013 187.56 KB PobierzPodgląd
Proces konsultacji Karty Aktualizacji Nr 1_2017 IRiESD 512.04 KB PobierzPodgląd
Karta Aktualizacji IRiESD Nr 3 Projekt 9.37 MB PobierzPodgląd
Lista sprzedawców mających podpisaną Generalną Umowę Dystrybucji 181.85 KB PobierzPodgląd