OSD Archiwalne

Dokumenty do pobrania

1
CENNIK Informacja o zmianie cen energii elektrycznej 2013
2
CENNIK Informacja o zmianie cen energii elektrycznej 2014
3
CENNIK Informacja o zmianie cen energii elektrycznej 2017
4
CENNIK Informacja o zmianie cen energii elektrycznej 2018 I
5
CENNIK Informacja o zmianie cen energii elektrycznej 2018 II
6
CENNIK Informacja o zmianie cen energii elektrycznej 2018 III
7
CENNIK Informacja o zmianie cen energii elektrycznej 2019
8
CENNIK Informacja o zmianie cen energii elektrycznej 2019 Korekta
9
CENNIK Informacja o zmianie cen energii elektrycznej 2020
10
CENNIK dla energii elektrycznej 2018 I
11
CENNIK dla energii elektrycznej 2018 II
12
CENNIK dla energii elektrycznej 2018 III
13
CENNIK dla energii elektrycznej od dnia 01.06.2019 r.
14
Decyzja URE_ Sprzedawca zobowiązany na obszarze OSD - UNIHUT S.A. na rok 2019
15
Decyzja Prezesa URE o zmianę taryfy na dystrybucyjne energii elektrycznej 2012
16
Decyzja Prezesa URE o zmianę taryfy na dystrybucyjne energii elektrycznej 2012 II
17
Decyzja Prezesa URE o zmianę taryfy na dystrybucyjne energii elektrycznej 2013
18
Decyzja Prezesa URE o zmianę taryfy na dystrybucyjne energii elektrycznej 2013 II
19
Decyzja Prezesa URE o zmianę taryfy na dystrybucyjne energii elektrycznej 2014
20
Decyzja Prezesa URE o zmianę taryfy na dystrybucyjne energii elektrycznej 2015
21
Decyzja Prezesa URE o zmianę taryfy na dystrybucyjne energii elektrycznej 2015 I
22
Decyzja Prezesa URE o zmianę taryfy na dystrybucyjne energii elektrycznej 2015 II
23
Decyzja Prezesa URE o zmianę taryfy na dystrybucyjne energii elektrycznej 2017
24
Decyzja Prezesa URE o zmianę taryfy na dystrybucyjne energii elektrycznej 2018
25
Decyzja Prezesa URE o zmianę taryfy na dystrybucyjne energii elektrycznej 2019
26
Koncesja na przesył i dystrybucje energii elektrycznej do 2008
27
Koncesja na obrót energią elektryczną do 2008
28
Przedłużenie koncesji na obrót energią elektryczną do 2018
29
Formularz zgłoszeniowy uwag do projektu IRiESD
30
Formularz zgłoszeniowy uwag do projektu Karty Aktualizacji nr 1_2017 IRiESD
31
Formularz zgłoszeniowy uwag do projektu Karty Aktualizacji nr 3_2018 IRiESD
Pobierz
32
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. IV kwartał 2016 r.
33
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. I kwartał 2017 r.
34
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. II kwartał 2017 r.
35
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. III kwartał 2017 r.
36
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. IV kwartał 2017 r.
37
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. I kwartał 2018 r.
38
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. II kwartał 2018 r.
39
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. III kwartał 2018 r.
40
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. IV kwartał 2018 r.
41
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. I kwartał 2019 r.
42
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. II kwartał 2019 r.
43
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. III kwartał 2019 r.
44
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. IV kwartał 2019 r.
45
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. I kwartał 2020 r.
46
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. II kwartał 2020 r.
47
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. III kwartał 2020 r.
48
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV III kwartał 2016
49
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV IV kwartał 2016
50
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV I kwartał 2017
51
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV II kwartał 2017
52
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV III kwartał 2017
53
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV IV kwartał 2017
54
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci I kwartał 2018
55
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci II kwartał 2018
56
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci III kwartał 2018
57
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci IV kwartał 2018
58
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci I kwartał 2019
59
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci II kwartał 2019
60
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci III kwartał 2019
61
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci IV kwartał 2019
62
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci I kwartał 2020
63
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci II kwartał 2020
64
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci III kwartał 2020
65
Instrukcja Procedury Zmiany Sprzedawcy
66
Instrukcja Procedury Zmiany Sprzedawcy
67
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej _Bilansowanie _PROJEKT 1.1
68
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej _ Bilansowanie systemu 2013
69
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej _Część Ogólna 2013
70
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej _Część Ogólna _PROJEKT 1.1
71
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej _Część Szczegółowa _PROJEKT 1.1
72
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej _PROJEKT 1.1
73
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej _Warunki Korzystania 2013
74
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej _Warunki Korzystania _PROJEKT 1.1
75
KOMUNIKAT URE Stawki_opłaty przejściowejna_2014
76
KOMUNIKAT_ Proces konsultacji karty aktualizacyji nr 3_2018 IRiESD
77
KOMUNIKAT_ Proces konsultacji projektu IRiESD
78
Komunikat w sprawie konsultacji projektu IRiESD 15.01.2016
79
Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu IRiESD
80
Wskaźniki przerw w dostawie energii za 2019
81
Komunikat w sprawie projektu IRiESD
82
Lista sprzedawców mających podpisaną Generalną Umowę Dystrybucji
83
Karta Aktualizacji IRiESD Nr 3 Projekt
84
Proces konsultacji Karty Aktualizacji Nr 1_2017 IRiESD
85
Raport OSD z konsultacji dot. IRiESD 2013
86
Sprzedawca zobowiązany firma UNIHUT S.A. (Decyzja URE)
87
Sprzedaż Energii w Grupach przełączeniowych 2015
88
Sprzedaż Energii w Grupach przełączeniowych 2016
89
Struktura Paliw Unihut S.A. 2009
90
Struktura Paliw Unihut S.A. 2010
91
Struktura Paliw Unihut S.A. 2014
92
Struktura Paliw Unihut S.A. 2015
93
Struktura Paliw Unihut S.A. 2016
94
Struktura Paliw Unihut S.A. 2017
95
Struktura Paliw Unihut S.A. 2018
96
Taryfa _Zmiana cen energii elektrycznej 2011
97
Taryfa _Zmiana cen energii elektrycznej 2013
98
Informacja dla Odbiorców
99
Taryfa _Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej 2010
100
Taryfa _Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej 2012
101
Taryfa _Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej 2013 IV
102
Taryfa _Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej 2013 VI
103
Taryfa _Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej 2014
104
CENNIK dla energii elektrycznej od dnia 01.01.2020
105
CENNIK dla energii elektrycznej od dnia 01.03.2020
106
CENNIK Informacja o zmianie taryfy na dystrybucję energii elektrycznej od dnia 01.03.2020 r.
107
Taryfa _Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej 2014 II
108
Taryfa _Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej 2014 III
109
Taryfa _Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej 2015
110
Taryfa _Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej 2015 I
111
Taryfa _Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej 2017
112
Taryfa _Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej 2018
113
Taryfa _Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej 2019
114
Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej 2012
115
Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej 2013 ZMIANY
116
Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej 2014
117
Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej 2015 CENNIK
118
Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej 2017
119
Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej 2018
120
Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej 2019 ZMIANY
121
Wniosek o zatwierdzenie IRiESD 2013
122
Wskaźniki przerw w dostawie energii za 2015 rok
123
Wskaźniki przerw w dostawie energii za 2016 rok
124
Wskaźniki przerw w dostawie energii za 2017 rok
125
Wskaźniki przerw w dostawie energii za 2018 rok
126
Zawiadomienie o zmianie opłaty przejściowej 2014 Unihut
127
CENNIK Informacja o zmianie taryfy na dystrybucje energii elektrycznej od dnia 01.01.2021 r.
128
Tekst Cennika dla energii elektrycznej, obowiązuje od 01.01.2021 r.
129
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. I kwartał 2021 r.
130
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci I kwartał 2021 r.
131
CENNIK, Informacja o zmianie taryfy na energię elektryczną, obowiązuje od dnia 01.09.2021 r.
132
Tekst cennika dla energii elektrycznej, obowiązuje od 01.01.2023r
133
Informacja o zmianie cen dla energii elektrycznej od 01.01.2023r.
134
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. III kwartał 2022r.
135
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. II kwartał 2022r.
136
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. I kwartał 2022r.
137
Unihut Zmiana taryfy dystrybucja energii od 1 maj 2022
138
Informacja zmiana taryfy dystrybucji energii od 1 maj 2022
139
Struktura Paliw UNIHUT 2021 r.
140
Wskaźniki przerw w dostawie energii za 2021 rok
141
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci IV kwartał 2021 r.
142
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. IV kwartał 2021 r.
143
Tekst cennika dla energii elektrycznej 2022r.
144
Informacja o zmianie cen dla energii elektrycznej od 01.01.2022
145
Cennik taryfy na dystrybucje energii elektrycznej, obowiązuje od 01.09.2021
146
Taryfa na dystrybucje energii elektrycznej, obowiązuje od 01.09.2021
147
Tekst Cennika dla energii elektrycznej, obowiązuje od 01.09.2021 r.
148
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. II kwartał 2021 r.
149
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci II kwartał 2021 r.
150
Struktura Paliw Unihut S.A. 2020
151
Wskaźniki przerw w dostawie energii za 2020 rok
152
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. IV kwartał 2020 r.
153
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci IV kwartał 2020 r.
154
Decyzja URE_ Sprzedawca zobowiązany na obszarze OSD - UNIHUT S.A. na rok 2021
155
Decyzja Prezesa URE o zatwierdzeniu zmian do taryfy dystrybucyjnej 2020 II
156
Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej 2020 IX
157
Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej 2020
158
Taryfa_ Zmiany do taryfy na dystrybucje energii elektrycznej 2019
159
Koncesja_ Decyzja URE 2007
160
Raport UNIHUT S.A. z konsultacji dot. projektu Karty Aktualizacji Nr 3_2018 IRiESD
161
Raport UNIHUT S.A. z konsultacji dot. projektu Karty Aktualizacji Nr 2_2017 IRiESD
162
Taryfa _Zmiana taryfy na dystrybucję energii elektrycznej od 01.04.2020 r.
163
Struktura Paliw Unihut S.A. w 2019
164
Raport UNIHUT S.A. z konsultacji dot. projektu Karty Aktualizacji Nr 1_2017 IRiESD
165
Karta aktualizacji nr 4_2019 IRiESD
166
Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elaktrycznej_ Wzór
167
Proces konsultacji Karty Aktualizacji nr 4_2019 IRiESD
168
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej _Bilansowanie
169
Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej_ Instrukcja wypełniania
170
Karta aktualizacji nr 3_2018 IRiESD
171
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej _Część Ogólna
172
Komunikat w sprawie konsultacji projektu IRiESD z dn. 15.01.2016
173
Karta aktualizacji nr 1_2017 IRiESD
174
Formularz_zgloszeniowy_KA_4_2019_IRiESD
Pobierz
175
Decyzja Prezesa URE w sprawie OZE na 2018
176
Decyzja Prezesa URE o zatwierdzeniu zmian do taryfy dystrybucyjnej 2020
177
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci I kwartał 2022 r
178
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci II kwartał 2022 r
179
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci III kwartał 2022 r
180
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci IV kwartał 2022 r
181
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci I kwartał 2023 r
182
Średnie zużycie energii elektrycznej w 2021 roku
183
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. III kwartał 2023 r.
184
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci III kwartał 2023 r.
185
Średnie zużycie energii elektrycznej w 2022 roku