1. Dystrybucja i przesył energii elektrycznej

2. Remonty linii elektroenergetycznych

3. Pogotowie energetyczne

4. Badanie skuteczności uziemienia i zerowania

5. Ochrona przeciw porażeniowa