Rozmowa z Prezes Zarządu dr Bożeną Boryczko w Magazynie Hutniczym