XXIX Walne Zgromadzenie Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu

W dniu 08.06.2022 roku odbyło się XXIX Walne Zgromadzenie Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu do którego należy nasza spółka.

Podczas posiedzenia WZ Prezes Zarządu Unihut S.A. Bożena Boryczko została jednogłośnie wybrana do Prezydium Rady Izby XII kadencji, tym samym dołączyła do 18-osobowego zacnego Grona, które działa na rzecz rozwoju przemysłu metali i recyklingu w Polsce.