Świadczenie dla emerytowanych pracowników z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2023

Decyzją Zarządu UNIHUT S.A., z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2023 emerytowanym Pracownikom, dla których UNIHUT S.A. było ostatnim miejscem pracy, zostanie przyznane świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Tegoroczna wypłata świadczeń nastąpi tylko i wyłącznie na podstawie złożonego oświadczenia, zawierającego aktualny numer rachunku bankowego. Wzór oświadczenia zamieszczony jest w:
Dokumenty do pobrania/ kadry oświadczenie rachunek bankowy.

Oświadczenie można składać drogą mailową na adres kadry@unihut.pl lub poprzez Pocztę Polską (decyduje data nadania listu) lub poprzez przekazanie wypełnionego oświadczenia do Kierowników wydziałów.

Ostateczny termin składania oświadczeń dla emerytowanych Pracowników UNIHUT S.A. mija w dniu 13.12.2023 roku tj. środa.

Po upływie w/w terminu świadczenie nie będzie wypłacane.