Prezes Zarządu UNIHUT S.A. uhonorowana Statuetką Hutnika od NSZZ Pracowników ArcelorMittal S.A..

W dniu 18 maja 2022 roku odbyła się Konferencja sprawozdawczo-wyborcza Walnego Zebrania Delegatów NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A., w której na zaproszenie Związków zawodowych wzięli udział Członkowie Zarządu UNIHUT S.A..

Podczas trwania konferencji Pani Prezes Zarządu dr Bożena Boryczko otrzymała Statuetkę Hutnika – symbol ciężkiej pracy od NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. w podziękowaniu za wspieranie działalności związkowej.