Informacja o dniu wolnym od pracy 10 listopada 2023 roku

Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem Zarządu Unihut S.A. nr 1/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r. dzień 10 listopada 2023 roku został wyznaczony dla pracowników Unihut S.A. jako dzień wolny od pracy w zamian za dzień 11 listopada 2023 roku tj. Narodowe Święto Niepodległości.