Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 w AGH

W dniu 05.10.2023 r. dr Bożena Boryczko miała zaszczyt uczestniczyć w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024 na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie jako pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału jak również jako Prezes Zarządu UNIHUT S.A.

Podczas Inauguracji Pani Prezes gratulowała studentom I roku wyboru wydziału, który jest interdyscyplinarny, życzyła pasji, wytrwałości i konsekwencji w nauce oraz siły w pokonywaniu trudności. Zwracała uwagę na szacunek do drugiego człowieka. Wręczyła również list gratulacyjny Dziekanowi Wydziału Metali Nieżelaznych prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Knychowi oraz życzyła ambitnych planów na nowy Rok Akademicki i powodzenia w ich realizacji.