dr Bożena Boryczko

Prezes Zarządu – Dyrektor Zarządzający

tel: +48126450900
email: b.boryczko@unihut.pl

Janusz Łapa

Prezes Zarządu – Dyrektor ds. Technicznych

tel: +48123903167
email: l.lapa@unihut.pl

Tomasz Maryniak

Dyrektor ds. Rozwoju i Sprzedaży

tel: +48123903561 w. 127
email: t.maryniak@unihut.pl