29 Walne Zgromadzenie IGMNiR

XXIX Walne Zgromadzenie Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu

W dniu 08.06.2022 roku odbyło się XXIX Walne Zgromadzenie Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu do którego należy nasza spółka.