Branża energetyczna post thumbnail

1. Remonty, modernizacja, diagnostyka, montaż:

 • sprężarek wirnikowych i tłokowych (powietrza, azotu i tlenu)
 • turbin parowych
 • wymienników ciepła
 • pomp kwasu i ścieków
 • pomp wody niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia
 • wentylatorów, dmuchaw
 • turbossaw, elektrossaw
 • urządzeń kotłowych
 • urządzeń systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

2. Remonty, modernizacja instalacji energetycznych:

 • powietrznych, wodnych, CO, gazów przemysłowych
 • instalacji oczyszczania spalin
 • hydroforni
 • stacji uzdatniania wody
 • instalacji i urządzeń ochrony środowiska
 • sieci kanalizacyjnych

3. Remonty armatury przemysłowej:

 • zasuw, zaworów regulacyjnych, reduktorów