Urząd Dozoru Technicznego

 

 

Transportowy Dozór Techniczny

 

  • Uprawnienia TDT

 

TÜV Rheinland

 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

 

  • Świadectwo kwalifikacji

 

Fib Service International

 

  • Certyfikat FIB